Grafisk formgivning

Grafisk formgivning

En färg. En form. Något som fångar ögats uppmärksamhet och samtidigt skapar identifikation. Med hjälp av grafisk formgivning skapar vi rätt känsla kring ett varumärke. Rätt helhetsupplevelse är en förutsättning för att mottagaren ska ta till sig och minnas ett budskap. Form och funktion går hand i hand. Vi skapar grafiska produktioner som förmedlar både känsla och information till mottagaren.

Vårt arbete med grafisk produktion följer kundernas behov och utgår från företagets befintliga grafiska profil om en sådan finns, annars kan vi hjälpa er att ta fram en. Våra kunder ska kunna visa upp en enhetlig identitet som går igen i alla sammanhang. Det kan handla om trycksaker i form av broschyrer, produktblad, annonser och digitala produktioner för webb såsom banners och övrigt bildmaterial till hemsidor. Bildbehandling och framtagning av illustrationer är en del av detta arbetet.

Alla företag behöver skaffa sig förutsättningar för att kunna jobba enhetligt och professionellt i sitt varumärkesarbete. En stabil logotyp och grafiska riktlinjer är en bra början. Vi hjälper företag genom att arbeta fram en grafisk profil som tar fasta på verksamhetens identitet och kärnvärden. I vissa fall handlar det om en re-design, i annat fall börjar man från början och tar fram en ny logotyp, visitkort, brevhuvuden, mallar för övriga grafiska produktioner såsom produktblad, annonser och annan grafisk kommunikation efter kundens behov.

Leave a Reply